Đọc tin này, thú thật tôi không quan tâm nhiều đến việc kỷ luật những ông đảng viên Việt Cộng, bởi đa số họ đều chẳng ra gì từ người nắm quyền kỷ luật đến kẻ chấp hành kỷ luật. Chẳng qua đến ngày đến tháng thì bọn họ đều phải ra đi, hoặc hạ cánh an toàn, hoặc cúi đầu chịu nhục mà thôi. Điều làm tôi thấy buồn cười chính là câu này: "Bộ Chính trị đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định." Ở nước Việt Cộng, luật pháp luôn lẽo đẽo theo sau nghị quyết của đảng cầm quyền. Đảng bật đèn xanh thì hệ thống pháp luật mới có thể vận hành, nhằm mục đích "bảo đảm kịp thời và đồng bộ". Mô hình "tiên nghị quyết, hậu pháp luật" này được Việt Cộng gọi là "nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"!
652Upvotes
4Downvotes
62Reminds

More from Luat su Le Cong Dinh

Shared từ FB Hirota Fushihara: CHO MÌNH LÀ ĐÚNG THÌ HÃY KIÊN TRÌ Dự luật đặc khu kinh tế đã từng được chuẩn bị kỹ trước khi trình cho Quốc hội xem xét. Trước khi trình cho Quốc hội, Quốc hội chắc đã lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, và chuyên gia các ngành. Đảng cầm quyền cũng đã chỉ đạo mạnh mẽ. Nhà nước luôn vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của tổ quốc. Vậy mà chỉ vì một bộ phận nhân dân, phần lớn là những người thuộc thế lực thù địch phản đối dự luật này mà Đảng và Quốc hội đã quyết định hoãn việc thông qua dự luật này. Điều này thể hiện sự yếu đuối, không khác gì tự chứng minh rằng mình đã không tôn trong ý kiến của nhân dân mà đưa ra dự thảo luật, không khác gì mình tôn trọng ý kiến của thế lực thù địch. Báo này nói rằng " Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau" Chúng ta không nên biện minh nhiều. Biện minh nhiều quá thì không biết ai là thế lực thù địch. Tôi phản đối Quốc hội xem xét lại nội dụng dự luật, hãy kiên quyết giữ nội dung dự thảo luật đặc khu kinh tế, để thể hiện cho nhân dân và cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam dân chủ thế là cùng. (Tôi đang tập viết để tham gia thi tuyển lực lượng dư luận viên)

More from Luat su Le Cong Dinh

Shared từ FB Hirota Fushihara: CHO MÌNH LÀ ĐÚNG THÌ HÃY KIÊN TRÌ Dự luật đặc khu kinh tế đã từng được chuẩn bị kỹ trước khi trình cho Quốc hội xem xét. Trước khi trình cho Quốc hội, Quốc hội chắc đã lắng nghe ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân, và chuyên gia các ngành. Đảng cầm quyền cũng đã chỉ đạo mạnh mẽ. Nhà nước luôn vì lợi ích của nhân dân, vì lợi ích của tổ quốc. Vậy mà chỉ vì một bộ phận nhân dân, phần lớn là những người thuộc thế lực thù địch phản đối dự luật này mà Đảng và Quốc hội đã quyết định hoãn việc thông qua dự luật này. Điều này thể hiện sự yếu đuối, không khác gì tự chứng minh rằng mình đã không tôn trong ý kiến của nhân dân mà đưa ra dự thảo luật, không khác gì mình tôn trọng ý kiến của thế lực thù địch. Báo này nói rằng " Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ; nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp; ý kiến của đại biểu Quốc hội, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau" Chúng ta không nên biện minh nhiều. Biện minh nhiều quá thì không biết ai là thế lực thù địch. Tôi phản đối Quốc hội xem xét lại nội dụng dự luật, hãy kiên quyết giữ nội dung dự thảo luật đặc khu kinh tế, để thể hiện cho nhân dân và cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam dân chủ thế là cùng. (Tôi đang tập viết để tham gia thi tuyển lực lượng dư luận viên)