@LsLeCongDinh
  • verified_user
·

Đọc tin này, thú thật tôi không quan tâm nhiều đến việc kỷ luật những ông đảng viên Việt Cộng, bởi đa số họ đều chẳng ra gì từ người nắm quyền kỷ luật đến kẻ chấp hành kỷ luật. Chẳng qua đến ngày đến tháng thì bọn họ đều phải ra đi, hoặc hạ cánh an toàn, hoặc cúi đầu chịu nhục mà...See more

Get replies from creators like Luat su Le Cong Dinh

thumb_upthumb_downchat_bubble
652upvotes
62reminds