@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Giá đô trong ngân hàng tăng vút. Các bác cập nhật tỷ giá chợ đen và khả năng cung ứng giúp với. Báo chí có lẽ bị ra lệnh nên bữa nay im re chuyện tỷ giá tăng vút nha. Nói nhiều khối ngoại nó tháo chạy vốn thì chứng khoán đỡ sao nổi. #Tygia #Chungkhoan

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_down
172upvotes