@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Cả Đần nghe lời cha, muốn tránh hòn tên mũi đạn, nên Đần đi biệt xứ làm nghề hàn xoong nồi trong thiên hạ, thoảng lắm mới rình lúc nhá nhem mang tiền về cho vợ nuôi con. Năm Ất Dậu trong làng Lại Đà có đến hàng chục người chết đói, nhà Cả Đần vẫn không hề hấn gì. Câu chuyện bà...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
1043upvotes
94reminds