@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ 2. Nói lại đoạn trước, khi Cả Độn dẫn con trai là Cả Đần ra huyệt đế vương căn dặn cách thức chôn cất mình, trở về nhà từ đó Cả Độn chí chú làm ăn dành dụm để dành tiền cưới vợ cho con trai. Một hôm có bọn du thủ, du thực trong làng trộm được một con...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
641upvotes
53reminds