Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ. Rất lâu lắm rồi, từ thời mồ ma chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay mới có một vị lãnh đạo được ca ngợi một cách đầy vẻ xa xưa như Nguyễn Phú Trọng. Ông ta được ca ngợi là một minh quân, một bậc nhân kiệt, một con người giản dị, trong sáng và mạnh mẽ vì dân vì...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
687upvotes
11downvotes
62reminds