@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Nguyễn Phú Trọng truyền kỳ. Rất lâu lắm rồi, từ thời mồ ma chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay mới có một vị lãnh đạo được ca ngợi một cách đầy vẻ xa xưa như Nguyễn Phú Trọng. Ông ta được ca ngợi là một minh quân, một bậc nhân kiệt, một con người giản dị, trong sáng và mạnh mẽ vì dân vì...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
687upvotes
62reminds

More from Buithanhhieu

Thằng Cang hôm nay được đảng khen.

Địt mẹ bọn quân đội do quân uỷ trung ương đứng đầu là thằng Trọng rất khốn nạn. Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Hà Nội, nó bày trò kỷ niệm chiến thắng Khe Sanh và tội ác đế quốc Mỹ. Cắt hết đường chơi với Mỹ, Đức để cả dân tộc theo hầu Tầy với nó.

More from Buithanhhieu

Thằng Cang hôm nay được đảng khen.

Địt mẹ bọn quân đội do quân uỷ trung ương đứng đầu là thằng Trọng rất khốn nạn. Ngoại trưởng Mỹ sang thăm Hà Nội, nó bày trò kỷ niệm chiến thắng Khe Sanh và tội ác đế quốc Mỹ. Cắt hết đường chơi với Mỹ, Đức để cả dân tộc theo hầu Tầy với nó.