ChauDoan
  • verified_user
@ChauDoan

Ngày hôm qua, ông thủ tướng Phúc có nói cần tham khảo ý kiến của nhân dân, tôi là một người dân Việt và đây là ý kiến của tôi. Nếu chỉ đơn thuần là một bài toán kinh tế thì tôi đã không hé nửa lời bởi kinh tế không phải là chuyên môn của tôi nhưng đây hoàn toàn không chỉ là bài...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
719upvotes
4downvotes
80reminds

More from ChauDoan

Hành trình sống Cuộc sống sẽ mang một ý nghĩa khi chúng ta nhìn nó như một hành trình tới một điểm nào đấy. Nói chính xác hơn thì mỗi cuộc đời sẽ có vài điểm đến chính và vô vàn điểm đến phụ. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể tận hưởng những niềm vui ngày qua ngày nhưng dừng lại...See more

Phiên tòa phúc thẩm ngày kết thúc vào 20:45 phút ngày 10/7/2018. Toà quyết định y án với cả ba người: Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù giam và 4 năm quản chế, Vũ Quang Thuận: 8 năm tù, 5 năm quản chế và Nguyễn Văn Điển, 6 năm tù, 4 năm quản chế. Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, là thành viên...See more

More from ChauDoan

Hành trình sống Cuộc sống sẽ mang một ý nghĩa khi chúng ta nhìn nó như một hành trình tới một điểm nào đấy. Nói chính xác hơn thì mỗi cuộc đời sẽ có vài điểm đến chính và vô vàn điểm đến phụ. Tất nhiên, chúng ta vẫn có thể tận hưởng những niềm vui ngày qua ngày nhưng dừng lại...See more

Phiên tòa phúc thẩm ngày kết thúc vào 20:45 phút ngày 10/7/2018. Toà quyết định y án với cả ba người: Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù giam và 4 năm quản chế, Vũ Quang Thuận: 8 năm tù, 5 năm quản chế và Nguyễn Văn Điển, 6 năm tù, 4 năm quản chế. Trần Hoàng Phúc, 23 tuổi, là thành viên...See more