@NgocVu73
  • verified_user
·

Lên cả báo Asia Times thế này thì bảo sao chả đc đảng và NN vinh danh. Cuộc đời phản động thật là sang.... he he . http://www.atimes.com/article/in-nod-to-north-korea-pompeo-praises-vietnam/

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
16reminds