@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BỎ 3 TỶ ĐÔ CỨU CHỨNG KHOÁN NAY MẤT TRẮNG! Trong thời điểm chứng khoán VN tụt xuống 899 điểm (3 ngày trước), Ngân hàng Nhà nước cho biết con số trong kho còn lại 43 tỷ đô, và có thể sử dụng số tiền này để cứu chứng khoán VN Trong ngày 8/10 Ngân Hàng Nhà Nước bỏ ra khoản 3 tỷ đô để nâng số điểm chứng khoán lên lại 920 điểm (Mỗi điểm phải bỏ ra 150 triệu đô). Số điểm 920 được tồn đọng trong vòng 2 ngày qua và cho tới hôm nay thì số điểm đang tụt nhanh trở về 900... Nếu số điểm chứng khoán ngày hôm nay tụt xuống dưới 900 điểm là xem như 3 tỷ đô của Ngân Hàng Nhà Nước bị mất trắng! Nếu số điểm chứng khoán ngày hôm nay đang có khuynh hướng tụt xuống dưới 900 điểm - xem như 3 tỷ đô của Ngân Hàng Nhà Nước vừa bỏ ra đã bị mất trắng, không cứu nỗi kinh tế VN!

thumb_upthumb_down
431upvotes

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

BÀI BÀO CHỮA 3 PHÚT CỦA TÔI CHO TRẦN HOÀNG PHÚC - Thưa HĐXX, đại diện VKS, quý vị đồng nghiệp luật sư cùng toàn thể cử tọa! Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC Để phản đối vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và...See more

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

BÀI BÀO CHỮA 3 PHÚT CỦA TÔI CHO TRẦN HOÀNG PHÚC - Thưa HĐXX, đại diện VKS, quý vị đồng nghiệp luật sư cùng toàn thể cử tọa! Tôi, Luật sư TRỊNH VĨNH PHÚC Để phản đối vi phạm thủ tục tố tụng nghiêm trọng tại phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Vũ Quang Thuận, ông Nguyễn Văn Điển và...See more