Chết thật, chưa sáng đã ‘rong kinh’ như thế này thì chết! Chắc tin cú đấm 200 tỷ đô gây ra đây mà :)

326Upvotes

More from Anh Chí

Sau cú thôi sơn thăm dò trị giá 34 tỷ đô, chính quyền Trump chuẩn bị tung cú đấm móc trị giá 200 tỷ đô. Liệu Tập Cận Bình còn đủ đồ để đem ra đấu? #TradeWar

3.72k views ·

Các bạn nào muốn chuyển qua tiếng Việt thì vào Setting, vào tiếp General, sau đó nhìn xuống dưới nhìn vào chỗ site language (như trong hình) và lựa chọn tiếng Việt thay tiếng Anh (nếu muốn) nhé. Chọn xong bấm vào chữ Done là xong. Ai thích thì thử xem sao. Tôi thì quen dùng tiếng Anh rồi.

4.22k views ·

Tin cộng sản đàn áp người đấu tranh: Phiên toà kangaroo của cộng sản đã y án đối với: - Vũ Quang Thuận: 8 năm tù - 5 năm quản chế; - Nguyễn Văn Điển: 6 năm tù - 4 năm quản chế; - Sinh viên Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù - 4 năm quản chế. #KangarooCourt

3.25k views ·

More from Anh Chí

Sau cú thôi sơn thăm dò trị giá 34 tỷ đô, chính quyền Trump chuẩn bị tung cú đấm móc trị giá 200 tỷ đô. Liệu Tập Cận Bình còn đủ đồ để đem ra đấu? #TradeWar

3.72k views ·

Các bạn nào muốn chuyển qua tiếng Việt thì vào Setting, vào tiếp General, sau đó nhìn xuống dưới nhìn vào chỗ site language (như trong hình) và lựa chọn tiếng Việt thay tiếng Anh (nếu muốn) nhé. Chọn xong bấm vào chữ Done là xong. Ai thích thì thử xem sao. Tôi thì quen dùng tiếng Anh rồi.

4.22k views ·

Tin cộng sản đàn áp người đấu tranh: Phiên toà kangaroo của cộng sản đã y án đối với: - Vũ Quang Thuận: 8 năm tù - 5 năm quản chế; - Nguyễn Văn Điển: 6 năm tù - 4 năm quản chế; - Sinh viên Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù - 4 năm quản chế. #KangarooCourt

3.25k views ·