@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG NGƯỜI LÃNH SSI (Supplemental Security Income). Quí cô chú bác lớn tuổi trên 65 lãnh SSI hãy để ý một lá thư hẹn thuộc sở An Sinh Xã Hội hẹn tới kiểm tra giấy tờ Quốc Tịch & Thẻ Xanh Khi tới cuộc hẹn, nhớ đem theo Passport, bằng lái xe hoặc ID cho người có...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
91upvotes
5reminds