@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

VÕ KIM CỰ - KẺ TIẾP TAY ĐƯA FORMOSA VÀO VIỆT NAM ĐANG TRỐN CHẠY SANG CANADA

thumb_upthumb_downchat_bubble
295upvotes
38reminds