Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Tin cộng sản đàn áp người đấu tranh: Phiên toà kangaroo của cộng sản đã y án đối với: - Vũ Quang Thuận: 8 năm tù - 5 năm quản chế; - Nguyễn Văn Điển: 6 năm tù - 4 năm quản chế; - Sinh viên Trần Hoàng Phúc: 6 năm tù - 4 năm quản chế. #KangarooCourt

111upvotes
1downvote

More from Anh Chí

Củi tươi vụ #AVG

#Minds có bản tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trên #Minds nhé. Bà con nào không rành tiếng Anh thì có thể theo đường link trong bài viết của #Minds dưới đây và vào phần Setting/General/Cài đặt chung để chuyển đổi nha. #Goodnews #TiengViet

repeat
Minds
  • verified_user

Minds! In immediate response to the immense influx of Vietnamese users, we are proud to announce v1 of the Minds Vietnamese translation for web. Please visit minds.com/settings/general to switch. If you find any issues or mistranslations please visit and join https://poeditor.com/projects/po_edit?id_language=177&id=145431 to contribute and we will update as fast as possible. Many more updates coming soon. :)

More from Anh Chí

Củi tươi vụ #AVG

#Minds có bản tiếng Việt cho cộng đồng người Việt trên #Minds nhé. Bà con nào không rành tiếng Anh thì có thể theo đường link trong bài viết của #Minds dưới đây và vào phần Setting/General/Cài đặt chung để chuyển đổi nha. #Goodnews #TiengViet

repeat
Minds
  • verified_user

Minds! In immediate response to the immense influx of Vietnamese users, we are proud to announce v1 of the Minds Vietnamese translation for web. Please visit minds.com/settings/general to switch. If you find any issues or mistranslations please visit and join https://poeditor.com/projects/po_edit?id_language=177&id=145431 to contribute and we will update as fast as possible. Many more updates coming soon. :)