@THUYTRANGNGUYEN
  • verified_user
·

THÔNG BÁO MINDS CHẤM CƠM ĐÃ CÓ TIẾNG VIỆT! Trên cùng góc phải bạn bấm vào Avatar của mình để vào phần Settings - Kéo xuống dưới phần Languages Settings chọn Tiếng Việt và sau đó kéo màn hình lên trở lại bên góc phải, trên cùng sẽ có chữ SAVE - bấm vào save là sẽ hiển thị tiếng Việt. (*) Minds chưa cập nhật phần chọn ngôn ngữ ở Mobile phone, chỉ có ở PC, do đó vào PC settings xong rồi login vào Mobile phone trở lại

thumb_upthumb_downchat_bubble
179upvotes
9reminds

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

TÌM HIỂU @Anonymous TRÊN MINDS là @anonofficialdotcom nào ? Có một trang thuộc #Anonymous gọi là nhóm "Art Of Revolution" tuyên bố là sẽ trợ giúp Minds trong vấn đề open-source encryption network ... Và một nhóm #Anonymous khác trên Twitter có account là Anon2World thuộc nhóm...See more

LẬT TẨY DÀN DỰNG LỊCH SỬ - CHUYẾN ĐI MỸ CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH VÀO NĂM 1912. Trong lịch sử của Bác ghi rất rõ là năm 1912, Nguyễn Tất Thành làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh Châu Phi rồi sau đó sang Mỹ. Chuyện nầy do tác giả Trần Dân Tiên viết...See more

ĐẦU TÔM

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

TÌM HIỂU @Anonymous TRÊN MINDS là @anonofficialdotcom nào ? Có một trang thuộc #Anonymous gọi là nhóm "Art Of Revolution" tuyên bố là sẽ trợ giúp Minds trong vấn đề open-source encryption network ... Và một nhóm #Anonymous khác trên Twitter có account là Anon2World thuộc nhóm...See more

LẬT TẨY DÀN DỰNG LỊCH SỬ - CHUYẾN ĐI MỸ CỦA NGUYỄN TẤT THÀNH VÀO NĂM 1912. Trong lịch sử của Bác ghi rất rõ là năm 1912, Nguyễn Tất Thành làm thuê cho một chiếc tàu của hãng Sácgiơ Rêuyni đi vòng quanh Châu Phi rồi sau đó sang Mỹ. Chuyện nầy do tác giả Trần Dân Tiên viết...See more

ĐẦU TÔM