@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Có người đang bảo mình hack view... còn Miu Mạnh Mẽ thì đang soắn suýt xin xỏ Tokens để đi cá độ bóng đá bên nhà Cú Ngố với Anh Chí 😝😛🤣

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_down
179upvotes

More from Nguyen Lan Thang

CÁNH ĐỒNG QUÊ Bây giờ ruộng đã Bê tông Cây đa đã cụt,dòng sông đã què Mái đình đã phẳng đường xe Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa Hội làng thì đã ngày xưa Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì Em chào Thầy mẹ em đi Làm Ô sin chẳng biết khi nào về Heo may thổi dọc triền đê Nghe câu "Dự án" mà tê tái lòng Người đi thì đã ngàn trùng Người về đất có còn không mà về ? Giật mình nửa tỉnh nửa mê Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng... Trịnh Hoài Giang 2008

Lãnh nhận một sứ mệnh to lớn để khuân những cuốn sách này về Hà Nội tặng đích danh một số người dấn thân ở đây từ nhà báo Võ Đắc Danh... ai chưa biết ông ngồi cạnh tôi là ai xin mời google 😄

Để đây và không nói gì...

More from Nguyen Lan Thang

CÁNH ĐỒNG QUÊ Bây giờ ruộng đã Bê tông Cây đa đã cụt,dòng sông đã què Mái đình đã phẳng đường xe Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa Hội làng thì đã ngày xưa Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì Em chào Thầy mẹ em đi Làm Ô sin chẳng biết khi nào về Heo may thổi dọc triền đê Nghe câu "Dự án" mà tê tái lòng Người đi thì đã ngàn trùng Người về đất có còn không mà về ? Giật mình nửa tỉnh nửa mê Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng... Trịnh Hoài Giang 2008

Lãnh nhận một sứ mệnh to lớn để khuân những cuốn sách này về Hà Nội tặng đích danh một số người dấn thân ở đây từ nhà báo Võ Đắc Danh... ai chưa biết ông ngồi cạnh tôi là ai xin mời google 😄

Để đây và không nói gì...