@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

CÁNH ĐỒNG QUÊ Bây giờ ruộng đã Bê tông Cây đa đã cụt,dòng sông đã què Mái đình đã phẳng đường xe Còn đâu cánh võng mà nghe chuông chùa Hội làng thì đã ngày xưa Thôi anh đừng có tiễn đưa làm gì Em chào Thầy mẹ em đi Làm Ô sin chẳng biết khi nào về Heo may thổi dọc triền đê Nghe câu "Dự án" mà tê tái lòng Người đi thì đã ngàn trùng Người về đất có còn không mà về ? Giật mình nửa tỉnh nửa mê Cánh đồng quê, cánh đồng quê, cánh đồng... Trịnh Hoài Giang 2008

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
292upvotes
28reminds