THỦ PHẠM GÂY Ô NHIỄM LÀ CHÍNH MÌNH

thumb_upthumb_downchat_bubble
232upvotes
4downvotes

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

ROMANIA TÀN SÁT ĐẪM MÁU GIA ĐÌNH CÔNG AN ÁC ÔN. Có lẽ nhiêu người ít ai biết tới các cuộc tàn sát đẫm máu gia đình công an nằm dưới quyền đảng CS Romani trong thời điểm cách mạng năm 1989. Vào đầu năm 1989, nhiều cuộc biểu tình nhỏ phản đối giá điện, thực phẩm và giá xăng tăng,...See more

MỌI NGƯỜI CÙNG XEM GỠ BOM!

Impersonate!

More from Dr. Thuy Trang Nguyen M.D

ROMANIA TÀN SÁT ĐẪM MÁU GIA ĐÌNH CÔNG AN ÁC ÔN. Có lẽ nhiêu người ít ai biết tới các cuộc tàn sát đẫm máu gia đình công an nằm dưới quyền đảng CS Romani trong thời điểm cách mạng năm 1989. Vào đầu năm 1989, nhiều cuộc biểu tình nhỏ phản đối giá điện, thực phẩm và giá xăng tăng,...See more

MỌI NGƯỜI CÙNG XEM GỠ BOM!

Impersonate!