@MyTamOfficial
  • verified_user
·

Tâm đã có channel chính thức và được xác minh trên Minds, Tâm hy vọng đây sẽ là một ngôi nhà mới nơi Tâm có thể giao lưu với tất cả mọi người Việt Nam cũng như các nước khác ở trên này.... Love you !!! #mytam #minds

Get replies from creators like Mỹ Tâm

thumb_upthumb_downchat_bubble
1682upvotes
69reminds
1quote