- A lô, báo cáo anh cá hồ Tây chết nổi trắng mặt hồ, dân tình bàn tán xôn xao, bọn ‘phởn động’ lợi dụng tình hình xỏ xiên lãnh đạo. Giờ theo anh bọn em phải làm sao? - Chú cứ bảo nguyên nhân là tại “biến đổi khí hậu” cho anh. - Dạ, anh quả là cao kiến!

170Upvotes
1Downvote

More from Anh Chí

3.3k views ·

Sau 10 ngày lập pháo đài và oanh tạc bên chiến trường #Minds, niềm vui sướng nhất là các pháo đài của chúng ta bên #Minds trở thành bất khả xâm phạm đối với bọn #Redbull và bọn phò #Commie. Thằng nào mò tới chân pháo đài là banh xác thằng đó. Sự bối rối và hoảng loạn đang diễn ra đối với #Force47 và các lực lượng khác của chúng. Chiến thuật của chúng ta: KHÔNG SUB, KHÔNG VOTE, KHÔNG COMMENT ... chỉ BLOCK. Hãy để cho chúng tự sinh tự diệt. Anh em ta bảo vệ pháo đài theo chiến thuật quả mít: Xung quanh chỗ nào cũng cắm chông kín mít. Tiến lên anh chị em! Cứ chiến thuật đó mà ta dùng. P/s: Hình nhà cháu về quê ngắm mít và đề ra chiến thuật GAI MÍT.

14.19k views ·
À há, lắm chiêu lắm nha.
In the Guangxi region, home to museums dedicated to late Vietnamese communist leader Ho, officials are now touting with renewed vigour the idea of the cross-border zones, where exporters from China could assemble products and label them as “made in Vietnam”. Tại khu vực Quảng Tây, nơi có bảo tàng dành riêng cho cụ Hồ, giới chức hiện đang hăng hái đưa ra ý tưởng về khu vực xuyên biên giới, nơi các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc có thể lắp ráp sản phẩm và dán nhãn “made in Vietnam” để né thuế của Mỹ. https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2154463/chinese-officials-tout-made-vietnam-zones-border-amid-trade-row
3.7k views ·

More from Anh Chí

3.3k views ·

Sau 10 ngày lập pháo đài và oanh tạc bên chiến trường #Minds, niềm vui sướng nhất là các pháo đài của chúng ta bên #Minds trở thành bất khả xâm phạm đối với bọn #Redbull và bọn phò #Commie. Thằng nào mò tới chân pháo đài là banh xác thằng đó. Sự bối rối và hoảng loạn đang diễn ra đối với #Force47 và các lực lượng khác của chúng. Chiến thuật của chúng ta: KHÔNG SUB, KHÔNG VOTE, KHÔNG COMMENT ... chỉ BLOCK. Hãy để cho chúng tự sinh tự diệt. Anh em ta bảo vệ pháo đài theo chiến thuật quả mít: Xung quanh chỗ nào cũng cắm chông kín mít. Tiến lên anh chị em! Cứ chiến thuật đó mà ta dùng. P/s: Hình nhà cháu về quê ngắm mít và đề ra chiến thuật GAI MÍT.

14.19k views ·
À há, lắm chiêu lắm nha.
In the Guangxi region, home to museums dedicated to late Vietnamese communist leader Ho, officials are now touting with renewed vigour the idea of the cross-border zones, where exporters from China could assemble products and label them as “made in Vietnam”. Tại khu vực Quảng Tây, nơi có bảo tàng dành riêng cho cụ Hồ, giới chức hiện đang hăng hái đưa ra ý tưởng về khu vực xuyên biên giới, nơi các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc có thể lắp ráp sản phẩm và dán nhãn “made in Vietnam” để né thuế của Mỹ. https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2154463/chinese-officials-tout-made-vietnam-zones-border-amid-trade-row
3.7k views ·