@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Lãnh nhận một sứ mệnh to lớn để khuân những cuốn sách này về Hà Nội tặng đích danh một số người dấn thân ở đây từ nhà báo Võ Đắc Danh... ai chưa biết ông ngồi cạnh tôi là ai xin mời google 😄

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_down
342upvotes