@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Tình hình chính trị rất căng, Thanh niên xung phong không đi làm bảo kê thuê cho dianh nghiệp nữa, mà rút về nhậm nhiệm vụ chính trị.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
563upvotes
36reminds