@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Sau 10 ngày lập pháo đài và oanh tạc bên chiến trường #Minds, niềm vui sướng nhất là các pháo đài của chúng ta bên #Minds trở thành bất khả xâm phạm đối với bọn #Redbull và bọn phò #Commie. Thằng nào mò tới chân pháo đài là banh xác thằng đó. Sự bối rối và hoảng loạn đang diễn ra đối với #Force47 và các lực lượng khác của chúng. Chiến thuật của chúng ta: KHÔNG SUB, KHÔNG VOTE, KHÔNG COMMENT ... chỉ BLOCK. Hãy để cho chúng tự sinh tự diệt. Anh em ta bảo vệ pháo đài theo chiến thuật quả mít: Xung quanh chỗ nào cũng cắm chông kín mít. Tiến lên anh chị em! Cứ chiến thuật đó mà ta dùng. P/s: Hình nhà cháu về quê ngắm mít và đề ra chiến thuật GAI MÍT.

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_down
1321upvotes