@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Để đây và không nói gì...

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
715upvotes
45reminds

More from Nguyen Lan Thang

VÔ CẢM Nguyễn Lân Thắng 9/7/2018 Cách đây 6 năm ngày 8/7/2012 Hà Nội nổ ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông lần thứ 2 trong năm 2012. Ngày đó lúc đầu cuộc biểu tình căng lắm. Từ sáng sớm các lực lượng an ninh, công an phường, băng đỏ các loại đã đi rầm rập...See more

Mấy hôm mình bận kinh người, chả có thời gian viết một bài nào tử tế trên Minds. Giờ xong việc rồi, mình sẽ đi ngủ sớm mai có sức sẽ viết một bài thật hay đền đáp sự tin yêu của tất cả mọi người. Nếu các bạn quan tâm đến một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, trong đấu tranh hãy cứ bình luận ở đây nhé. Chắc sáng mai mình sẽ có một đề tài thú vị nào đó để viết, để tranh luận cùng với các bạn. Yêu thương tất cả ♥️

Có một con chuột leo lên trên đỉnh tượng Phật và làm ổ yên ở đó. Cuộc sống ở trên đó vô cùng no đủ, nó được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân đến cúng bái. Con người toàn phủ phục trước Phật nên nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế trên đầu Phật. Mỗi khi người...See more

More from Nguyen Lan Thang

VÔ CẢM Nguyễn Lân Thắng 9/7/2018 Cách đây 6 năm ngày 8/7/2012 Hà Nội nổ ra cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông lần thứ 2 trong năm 2012. Ngày đó lúc đầu cuộc biểu tình căng lắm. Từ sáng sớm các lực lượng an ninh, công an phường, băng đỏ các loại đã đi rầm rập...See more

Mấy hôm mình bận kinh người, chả có thời gian viết một bài nào tử tế trên Minds. Giờ xong việc rồi, mình sẽ đi ngủ sớm mai có sức sẽ viết một bài thật hay đền đáp sự tin yêu của tất cả mọi người. Nếu các bạn quan tâm đến một khía cạnh nào đó trong cuộc sống, trong đấu tranh hãy cứ bình luận ở đây nhé. Chắc sáng mai mình sẽ có một đề tài thú vị nào đó để viết, để tranh luận cùng với các bạn. Yêu thương tất cả ♥️

Có một con chuột leo lên trên đỉnh tượng Phật và làm ổ yên ở đó. Cuộc sống ở trên đó vô cùng no đủ, nó được ăn thỏa thích những đồ lễ vật mà người dân đến cúng bái. Con người toàn phủ phục trước Phật nên nó thoải mái ăn ở, thậm chí còn tự do phóng uế trên đầu Phật. Mỗi khi người...See more