Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Về vụ Trịnh Xuân Thanh rất nhiều ý kiến trao trả lại cho Đức để giữ quan hệ, nhưng TBT Trọng không nói gì. Nên không ai dám quyết. Hiện nay csvn đang cực kỳ lo sợ tình hình kinh tế, chứng khoán. Đánh giá nội bộ cho rằng sự sụp đổ thị trường chứng khoán sẽ ảnh hưởng đén tồn tại của chế độ.

529upvotes
1downvote
17reminds

More from Buithanhhieu

Hồ Tây như trái phổi của thủ đô. Sống trong không khí này đáng ngại quá.

Mõi nhà mạng cá độ vào Việt Nam như hồi mình ở nhà dạng sbobet, ibet đều có công an hùn phần. Một số mạng do Trung Quôc cung cấp. Các ông lấy mạng của Phi Luật Tân chết là phải thôi.

More from Buithanhhieu

Hồ Tây như trái phổi của thủ đô. Sống trong không khí này đáng ngại quá.

Mõi nhà mạng cá độ vào Việt Nam như hồi mình ở nhà dạng sbobet, ibet đều có công an hùn phần. Một số mạng do Trung Quôc cung cấp. Các ông lấy mạng của Phi Luật Tân chết là phải thôi.