@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Minds cho người dùng một đặc tính thú vị: đó là phớt lờ các kẻ thích nói theo giọng kẻ xấu, thích tổ chức bẻ cong sự thật và dùng các comment để làm lung lạc tinh thần người tham gia mạng xã hội. Một người bạn ẩn danh, hiện đang có chân trong các nhóm tuyên truyền cho biết các nhóm dư luận viên hay lực lượng 47 thật sự bối rối vì chưa tìm ra các phương thức để đối phó vớ quyền tự do ngôn luận trên Minds. Vài cách thức cũ như dislike hay comment gần như vô hiệu với hoạt động trên Minds. Với những kẻ vào comment ngu xuẩn, hãy block và sau đó delete, đưa acc đó ra khỏi thế giới của chúng ta. Những trang viết ngu ngốc, hãy đi qua, đừng nhấn read more (xem thêm) cũng như không like, không dislike. Hãy đến những ngôn luận đó chết khô trên ốc đảo của chúng. Lập danh sách những kẻ nói trên, đưa lên và kêu gọi mọi người cùng block, đẩy hẳn ra một không gian khác không thể tương tác với ai hoặc không sub (kết nối) với cộng đồng. Hãy nhớ, đừng tức giận hay ghét bỏ. Chỉ cần cười khẩy và block. :)

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_down
2047upvotes