Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Mõi nhà mạng cá độ vào Việt Nam như hồi mình ở nhà dạng sbobet, ibet đều có công an hùn phần. Một số mạng do Trung Quôc cung cấp. Các ông lấy mạng của Phi Luật Tân chết là phải thôi.

thumb_upthumb_downchat_bubble
183upvotes
11reminds