BỘ TRƯỞNG BỘ TTTT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỤ BỎ 8.900 TỈ MUA AVG RA SAO? NGUYỄN ĐỨC kÌ 1: HAI LÃNH ĐẠO BẮT TAY NHAU QUYẾT LIỆT PHI VỤ MUA ĐỒNG NÁT AVG Đến hôm nay (ngày 8-7), số phận ông Nguyễn Bắc Son (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư BCSĐ, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT)...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
27upvotes
5reminds

More from Nguyễn Đức

Rose Hue

Hỏa ngục Ngàn ngọn lửa lương tri thắp lên trí tuệ thiêu đốt vô minh bạo tàn đang đày đọa sinh linh Hỏa ngục này dành cho loài quỷ dữ ngày đêm bao vây chúng sinh hủy diệt thiện lương hủy diệt tự do hủy diệt sáng tạo Hỏa ngục thắp lên triệu ngọn lửa từ bi trí tuệ sinh linh từ nay hết khổ nạn

More from Nguyễn Đức

Rose Hue

Hỏa ngục Ngàn ngọn lửa lương tri thắp lên trí tuệ thiêu đốt vô minh bạo tàn đang đày đọa sinh linh Hỏa ngục này dành cho loài quỷ dữ ngày đêm bao vây chúng sinh hủy diệt thiện lương hủy diệt tự do hủy diệt sáng tạo Hỏa ngục thắp lên triệu ngọn lửa từ bi trí tuệ sinh linh từ nay hết khổ nạn