@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Thông báo của nhóm Vì môi trường Ngày 6.7, anh Trần Chúc đến hỗ trợ cho gia đình Minh Hạnh đang bị khủng bố. Khi về đến cửa nhà mình , thì 3 tới 5 tên an ninh dùng dùi cui có gắn đinh đánh anh Chúc thương tích khắp người, gãy tay trái. Chúng nó, lũ côn an Bảo Lâm là loại rừng rú, vô học, tàn nhẫn và không có chút nhân tính nào nữa. Ngay lập tức, nhóm chúng tôi hỗ trợ cho anh Trần Chúc 5 triệu để đi bệnh viện bó bột, chích ngừa chó dại ... Mong mọi người cùng quan tâm và lên án hành động khủng bố dân tàn bạo của an ninh Bảo Lâm . Côn an Lâm đồng quá tàn độc, định giết cả gia đình Minh Hạnh, đã đánh trọng thương em Đinh Văn Hải và giờ đây bề " hội đồng" luôn anh Trần Chúc. Thật là một xã hội loạn lạc và chúng ta bị cai trị bởi lũ quỷ đỏ.

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_down
1043upvotes