Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Thuật toán Facebook ‘xóa Tuyên ngôn Độc lập Mỹ’ 5 tháng 7 2018 Các thuật toán máy tính của Facebook cho rằng một đoạn trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ có chứa phát ngôn thù hận và lược bỏ các trích đoạn này trước khi được đăng ở Facebook. Trong thời gian trước ngày Quốc khánh Mỹ, một...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
13reminds

More from Nguyen Lan Thang

Có 3 thằng ngồi tán phét chuyện thế nào là bình tĩnh. Một thằng bảo, tao về nhà, tao thấy vợ tao đang nhấp nhổm trên người một thằng, tao rút súng ra, để đầu giường rồi đi ra ngoài... đấy mới gọi là bình tĩnh Thằng thứ hai bảo, tao về nhà, tao thấy vợ tao với thằng kia, tao rút...See more

Le Hoai Anh Hal
  • verified_user

CẢM NHẬN SAU 6 NGÀY VỚI MINDS Tuy là người thích sự thân thuộc an toàn nhưng tôi cũng lại là người thích khám phá những điều mới, lạ. Tôi cũng rất thích mày mò tìm hiểu và quan sát để học và khi đã quyết tâm học điều gì tôi học rất nhanh Tôi quyết định lập tài khoản ở Minds...See more

Lời kêu gọi Tôi kêu gọi toàn bộ anh chị em, bạn bè, những người theo dõi tôi trên mạng xã hội, từ Minds, Facebook hay Twitter... hãy copy thông điệp sau đây và đăng về trang của mình, dù bạn có nổi tiếng hay bình thường không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cùng nắm tay...See more

More from Nguyen Lan Thang

Có 3 thằng ngồi tán phét chuyện thế nào là bình tĩnh. Một thằng bảo, tao về nhà, tao thấy vợ tao đang nhấp nhổm trên người một thằng, tao rút súng ra, để đầu giường rồi đi ra ngoài... đấy mới gọi là bình tĩnh Thằng thứ hai bảo, tao về nhà, tao thấy vợ tao với thằng kia, tao rút...See more

Le Hoai Anh Hal
  • verified_user

CẢM NHẬN SAU 6 NGÀY VỚI MINDS Tuy là người thích sự thân thuộc an toàn nhưng tôi cũng lại là người thích khám phá những điều mới, lạ. Tôi cũng rất thích mày mò tìm hiểu và quan sát để học và khi đã quyết tâm học điều gì tôi học rất nhanh Tôi quyết định lập tài khoản ở Minds...See more

Lời kêu gọi Tôi kêu gọi toàn bộ anh chị em, bạn bè, những người theo dõi tôi trên mạng xã hội, từ Minds, Facebook hay Twitter... hãy copy thông điệp sau đây và đăng về trang của mình, dù bạn có nổi tiếng hay bình thường không quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta cùng nắm tay...See more