@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Từ đây tới cuối năm xem ra tha hồ ... ngáp ngược! #xuatkhau #thuysan #EU #yellowcard #IUU

thumb_upthumb_downchat_bubble
130upvotes
8reminds

More from Anh Chí

Nga và Croatia Bạn ủng hộ đội nào? #RUSvsCRO #WorldCup

Trời ơi, chỗ nhà người ta vui chơi World Cup, mình có được bén mảng tới thi đấu đâu mà giăng cờ giăng quạt lên ngay chỗ của người ta như vậy. Làm người ta phải vác thang ra giữ xuống mất công không à! Coi cái clip ông vác thang kia ra gỡ mà cười chết thôi. Chắc ổng thấy ngứa mắt quá à!

More from Anh Chí

Nga và Croatia Bạn ủng hộ đội nào? #RUSvsCRO #WorldCup

Trời ơi, chỗ nhà người ta vui chơi World Cup, mình có được bén mảng tới thi đấu đâu mà giăng cờ giăng quạt lên ngay chỗ của người ta như vậy. Làm người ta phải vác thang ra giữ xuống mất công không à! Coi cái clip ông vác thang kia ra gỡ mà cười chết thôi. Chắc ổng thấy ngứa mắt quá à!