Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Quán nửa khuya

thumb_upthumb_downchat_bubble
550upvotes
1downvote

More from Buithanhhieu

Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

More from Buithanhhieu

Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?