@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Nga và Croatia Bạn ủng hộ đội nào? #RUSvsCRO #WorldCup

thumb_upthumb_down
50upvotes