@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Trời ơi, chỗ nhà người ta vui chơi World Cup, mình có được bén mảng tới thi đấu đâu mà giăng cờ giăng quạt lên ngay chỗ của người ta như vậy. Làm người ta phải vác thang ra giữ xuống mất công không à! Coi cái clip ông vác thang kia ra gỡ mà cười chết thôi. Chắc ổng thấy ngứa mắt quá à!

thumb_upthumb_down
131upvotes

More from Anh Chí

More from Anh Chí