@huongltt83
  • verified_user
·

Thực hiện ngay bây giờ! Đây là giai đoạn chín mùi cho BẤT TUÂN DÂN SỰ. Tại sao? 1. Kinh tế của chế độ csvn đã đi đến chỗ rệu rạo và kiệt quệ. 2. Hà Nội đang bị bủa vây tứ phía và đã mất viện trợ và các giúp đỡ, vay mượn ưu đãi. 3. Trung Quốc đang lay hoay trong cuộc chiến...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
630upvotes
108reminds

More from Lê Thanh Hương

Người tàu đã tràn ngập VN. Hàng tàu chiếm lĩnh thị trường VN. Và giờ khi lợn tàu không sang được Mỹ, chúng sẽ đổ bộ sang VN. Nông nghiệp VN dự là chuẩn bị giải cứu ...lợn. CA, biên phòng để làm gì mà hàng lậu vào VN dễ như đi du lịch thế?

Vâng! Ở cái thiên đường này mọi công trạng và lợi ích đều của Đ vì Đ lãnh đạo toàn diện. Mọi sai lầm, mất mát do Đ lãnh đạo sinh ra, đều là của nhân dân. Hiện nay lạm phát đang phi mã. Dân mất lòng tin vào ngân hàng, vào chính phủ họ để tiền mua vàng, USD..cất ở nhà. Và công này 100% của Đ

More from Lê Thanh Hương

Người tàu đã tràn ngập VN. Hàng tàu chiếm lĩnh thị trường VN. Và giờ khi lợn tàu không sang được Mỹ, chúng sẽ đổ bộ sang VN. Nông nghiệp VN dự là chuẩn bị giải cứu ...lợn. CA, biên phòng để làm gì mà hàng lậu vào VN dễ như đi du lịch thế?

Vâng! Ở cái thiên đường này mọi công trạng và lợi ích đều của Đ vì Đ lãnh đạo toàn diện. Mọi sai lầm, mất mát do Đ lãnh đạo sinh ra, đều là của nhân dân. Hiện nay lạm phát đang phi mã. Dân mất lòng tin vào ngân hàng, vào chính phủ họ để tiền mua vàng, USD..cất ở nhà. Và công này 100% của Đ