Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

734Upvotes
4Downvotes
37Reminds

More from Buithanhhieu

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

11.88k views ·

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

14.46k views ·

More from Buithanhhieu

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

11.88k views ·

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

14.46k views ·