Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Trước cửa đại sứ quán Việt Cộng tại Berlin.

thumb_upthumb_downchat_bubble
734upvotes
4downvotes
37reminds

More from Buithanhhieu

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

More from Buithanhhieu

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?