Buithanhhieu
  • verified_user
@Buithanhhieu

Vừa ra sứ quán Việt Nam biểu tình chống đặc khu và an ninh mạng.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
554upvotes
5downvotes

More from Buithanhhieu

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

Trọng nói vậy hôm trước, hôm sau tướng Minh thành phố HCM lại nói rất nhiều nhà riêng lãnh đạo là mục tiêu tấn công của dân.

More from Buithanhhieu

Nó ngăn không cho người ta giúp đưa con mình đi chữa bệnh, sao phải nhịn chứ?

Trọng nói vậy hôm trước, hôm sau tướng Minh thành phố HCM lại nói rất nhiều nhà riêng lãnh đạo là mục tiêu tấn công của dân.