Thực hiện ngay bây giờ! Đây là giai đoạn chín mùi cho BẤT TUÂN DÂN SỰ. Tại sao? 1. Kinh tế của chế độ csvn đã đi đến chỗ rệu rạo và kiệt quệ. 2. Hà Nội đang bị bủa vây tứ phía và đã mất viện trợ và các giúp đỡ, vay mượn ưu đãi. 3. Trung Quốc đang lay hoay trong cuộc chiến...See more

Get replies from creators like Xgene

thumb_upthumb_downchat_bubble
170upvotes
36reminds