@NgocVu73
  • verified_user
·

Trên Quốc Kỳ Trung Quốc có tất cả 5 ngôi sao, gọi là Ngũ Tinh Hồng Kỳ. Một ngôi sao lớn tượng trưng cho Đại Lục, và 4 ngôi sao nhỏ là 4 khu tự trị. Quy ước bắt buộc: Mỗi ngôi sao nhỏ đều quay sao cho có mũi sao hướng về ngôi sao lớn nhất. Và kể từ ngày Tập Cẩu qua thăm HN, trên...See more

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
175upvotes
37reminds