Thaoteresa119
  • verified_user
@thaoteresa119

Ơ ! Thế sao trọng lú vừa mới phát biểu là :"đi nhiều nơi, tiếp xúc qua nhiều kênh hiểu rõ lòng dân thì thấy mừng ,vì nhân dân đồng thuận rất cao, luôn đồng hành ủng hộ đảng" Nay tướng Minh lại nói thế này là thế nào nhỉ ? Hoá ra trọng lú chém tự sướng 🤣

Get replies from creators like Thaoteresa119

thumb_upthumb_downchat_bubble
154upvotes
6reminds