I offer 6 TOKENS for anybody who runs a blog with at least 50 or more visitors per day, to write an article about the following articles: FBI Corruption article: https://justiceforuswgo.wordpress.com/2018/05/29/leak-docs-regarding-greensboro-nc-fbi-shut-down-of-perjury-case-wikileaks-letter/ Alex Jones receiving a child pornography set up attempt, reported to the FBI? https://justiceforuswgo.wordpress.com/2018/04/14/alex-jones-receiving-a-child-pornography-set-up-attempt-reported-to-to-fbi/ Will U.S. Magistrate Judge Joe Webster bust the US Attorney for “Fraud on the Court”? https://justiceforuswgo.wordpress.com/2018/05/07/will-u-s-magistrate-judge-joe-webster-bust-the-us-attorney-for-fraud-on-the-court/ This is from Stanley Bolten on Minds. I want more publicity on Brian's case dealing with a corrupt U.S. Attorney and corrupt Greensboro, North Carolina FBI. As well as the corrupt Town of Mayodan, and corrupt N.C. State Senator Philip Edward Berger Senior. I offer Tokens for anybody who wants to write a blog entry that at least gets a lot of traffic. If anybody wishes to wire me Tokens, then I can add your name as a contributor to our cause unless you prefer anonymity. Please write about Brian's Habeas Corpus case on your blog or on your Minds blog. If you happen to write news articles as a member of the alternative media or mainstream media/press, please consider writing an article about Brian D. Hill's situation and I wire you Tokens.
4Upvotes
2Reminds

More from OPEN CHAT

#FACEBOOK đang lừa chúng ta. (English below) Tin rất buồn sau bài viết của tôi về việc nói FB đã tháo bỏ hoàn toàn trên bản đồ của mình việc thể hiện Trường Sa và Hoàng Sa trong bản đồ Trung Quốc . Các bạn của tôi đã phản hồi lại là họ chỉ mới tháo ra khi bạn truy cập bản đồ Trung quốc với các truy cập từ Việt Nam thôi. Còn khi bạn truy cập từ Mỹ, Canada , châu Âu thì không hể có sự thay đổi nhé bản đồ Trung quốc vẫn có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng sa và vẫn là Tam sa thuộc về Trung Quốc Tôi đã nhờ các bạn tôi tại Mỹ và Canada kiểm tra lại thông tin và thật thất vọng cho chúng ta là điều các bạn phản ánh là hoàn toàn chính xác Vì vậy chúng ta lại cùng nhau lên tiếng phản đối FB và yêu cầu FB rút hoàn toàn việc thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ Trung Quốc của mình, và không chỉ với người truy cập trên toàn Thế giới. Còn FB tôi ghi nhận sự đối phó không thật lòng đối với 53 triệu tài khoản FB Việt Nam . Xin đính chính và rút lại những tình cảm và thiện cảm vừa nhen nhóm trở lại với FB. Đây là một sự giả dối kinh hoàng nhất của FB. There’s a very sad news after my post saying that FB has completely removed the Spratly and Paracel Islands from the map of China. My friends responded that they removed Spratly and Paracel Islands from the map of China only when you access from internet connection in Vietnam. When you access from the US, Canada, Europe, it is still the same as before and has no change, in which Spratly and Paracel Islands still belongs to China map. I asked my friends in the US and Canada to check the information, and I was really disappointed that the feedback was absolutely correct. So let’s speak up to protest the FB and require the FB to completely remove the Spratly and Paracel Islands from the China map, not just to the worldwide FB users. I am also surprised that the foreign ministry of Vietnam has not dared to speak out against the FB on this issue. And I noted that FB was not honest with 53 million FB accounts in Vietnam. So I will correct and quit the love and hope for FB. This is the most horrible lie of the FB.
48 views ·

A peaceful church in South Vietnam before 1975.

42 views ·
15 views ·

More from OPEN CHAT

#FACEBOOK đang lừa chúng ta. (English below) Tin rất buồn sau bài viết của tôi về việc nói FB đã tháo bỏ hoàn toàn trên bản đồ của mình việc thể hiện Trường Sa và Hoàng Sa trong bản đồ Trung Quốc . Các bạn của tôi đã phản hồi lại là họ chỉ mới tháo ra khi bạn truy cập bản đồ Trung quốc với các truy cập từ Việt Nam thôi. Còn khi bạn truy cập từ Mỹ, Canada , châu Âu thì không hể có sự thay đổi nhé bản đồ Trung quốc vẫn có hai quần đảo Trường Sa, Hoàng sa và vẫn là Tam sa thuộc về Trung Quốc Tôi đã nhờ các bạn tôi tại Mỹ và Canada kiểm tra lại thông tin và thật thất vọng cho chúng ta là điều các bạn phản ánh là hoàn toàn chính xác Vì vậy chúng ta lại cùng nhau lên tiếng phản đối FB và yêu cầu FB rút hoàn toàn việc thể hiện quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ra khỏi bản đồ Trung Quốc của mình, và không chỉ với người truy cập trên toàn Thế giới. Còn FB tôi ghi nhận sự đối phó không thật lòng đối với 53 triệu tài khoản FB Việt Nam . Xin đính chính và rút lại những tình cảm và thiện cảm vừa nhen nhóm trở lại với FB. Đây là một sự giả dối kinh hoàng nhất của FB. There’s a very sad news after my post saying that FB has completely removed the Spratly and Paracel Islands from the map of China. My friends responded that they removed Spratly and Paracel Islands from the map of China only when you access from internet connection in Vietnam. When you access from the US, Canada, Europe, it is still the same as before and has no change, in which Spratly and Paracel Islands still belongs to China map. I asked my friends in the US and Canada to check the information, and I was really disappointed that the feedback was absolutely correct. So let’s speak up to protest the FB and require the FB to completely remove the Spratly and Paracel Islands from the China map, not just to the worldwide FB users. I am also surprised that the foreign ministry of Vietnam has not dared to speak out against the FB on this issue. And I noted that FB was not honest with 53 million FB accounts in Vietnam. So I will correct and quit the love and hope for FB. This is the most horrible lie of the FB.
48 views ·

A peaceful church in South Vietnam before 1975.

42 views ·
15 views ·