@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Ước gì Trời thương nước Việt ta để phái xuống một lần nữa cho dân Việt Nam ta nhỉ. Ước gì ông ở đây giờ này!!! Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Con thần tượng và ngưỡng mộ ông P/s : Quan chức Việt Nam cứ đua nhau đi đền Đức Thánh Trần. Chen chúc xin ấn ông làm gì ??? Học được ông Cái gì mà xin ấn của ông??? Nhục lắm https://m.trithucvn.net/van-hoa/ca-chau-au-va-trung-quoc-deu-muon-co-duoc-nguoi-viet-nay.html

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
432upvotes
11reminds

More from Le Hoai Anh Hal

Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của Hoa kỳ( em tính ngày Mỹ là 4/7) quê chồng. Thuyền theo lái gái theo chồng nên sẽ để quốc kỳ Mỹ Yêu thích bản tuyên ngôn độc lập Mỹ nên thuộc lòng câu này : Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc Happy july 4th

More from Le Hoai Anh Hal

Hôm nay là ngày lễ Độc Lập của Hoa kỳ( em tính ngày Mỹ là 4/7) quê chồng. Thuyền theo lái gái theo chồng nên sẽ để quốc kỳ Mỹ Yêu thích bản tuyên ngôn độc lập Mỹ nên thuộc lòng câu này : Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc Happy july 4th