Another new question for #Markzuckerberg and those who work for #facebook After we Vietnamese protested about the false facebook map of the Paracels and Spratly archipelagos, both of these islands disappeared on maps of both China and Viet Nam. We believe this is a way of dealing with facebook's public opinions, and is also full of lies. There is still an unanswered question of Facebook for the Vietnamese people. -------- Lại một câu hỏi khác cho Mark và những người làm việc cho facebook Sau khi chúng tôi phản ứng về việc bản đồ mập mờ của hệ thống facebook, cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều biến mất trong bản đồ Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi tin rằng đây là cách facebook đối phó với dư luận và cũng đầy dối trá. Vẫn còn một câu hỏi chưa được trả lời từ facebook đối với nhân dân Việt Nam. TB: nếu nghĩ mình là một người Việt Nam, xin hãy share đến mọi nơi.

1956Upvotes
13Downvotes
446Reminds

More from Khanh Nguyen

Hello #Markzuckerberg, and to all #facebook employees We Vietnamese were surprised that the Vietnam map in the facebook system did not have the Paracels and Spratly archipelagos. Once again. After Facebook users from Vietnam voiced the opposition, Facebook said it was a mistake. But that's just a big lie: everyone visiting the map from outside of Vietnam continues to see the facebook system still confirms that the island belongs to China. It's shameful for a big company coming from a free and democratic country. For money, you are betraying yourself and your great country. ------------ Chào Mark, và những người làm việc cho facebook Chúng tôi rất ngạc nhiên khi bản đồ Việt Nam trong hệ thống facebook không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lại một lần nữa như vậy. Sau khi người dùng Facebook từ Việt Nam lên tiếng phản đối, Facebook nói đó chỉ là một sơ xuất. Nhưng thật ra lại là một lời nói dối: tất cả mọi người truy cập vào bản đồ từ bên ngoài của Việt Nam tiếp tục nhìn thấy trên hệ thống facebook xác nhận rằng các hòn đảo đó thuộc về Trung Quốc. Thật đáng xấu hổ cho một công ty lớn đến từ một đất nước tự do và dân chủ. Vì tiền, bạn đang phản bội chính mình và quê hương vĩ đại của các bạn. TB: Nếu bạn nghĩ mình là người Việt Nam, xin hãy share đến mọi nơi

54.72k views ·

Ngài chủ tịch khuyên người bình tĩnh, nhưng ánh mắt và gương mặt thì buồn buồn. Trước đó, phó chủ tịch nước Vương Đình Huệ đi Mỹ, nói với giới đầu tư là cứ "an tâm đi". Giờ thấy lời ông Huệ có sức ảnh hưởng ghê luôn!

13.43k views ·

More from Khanh Nguyen

Hello #Markzuckerberg, and to all #facebook employees We Vietnamese were surprised that the Vietnam map in the facebook system did not have the Paracels and Spratly archipelagos. Once again. After Facebook users from Vietnam voiced the opposition, Facebook said it was a mistake. But that's just a big lie: everyone visiting the map from outside of Vietnam continues to see the facebook system still confirms that the island belongs to China. It's shameful for a big company coming from a free and democratic country. For money, you are betraying yourself and your great country. ------------ Chào Mark, và những người làm việc cho facebook Chúng tôi rất ngạc nhiên khi bản đồ Việt Nam trong hệ thống facebook không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Lại một lần nữa như vậy. Sau khi người dùng Facebook từ Việt Nam lên tiếng phản đối, Facebook nói đó chỉ là một sơ xuất. Nhưng thật ra lại là một lời nói dối: tất cả mọi người truy cập vào bản đồ từ bên ngoài của Việt Nam tiếp tục nhìn thấy trên hệ thống facebook xác nhận rằng các hòn đảo đó thuộc về Trung Quốc. Thật đáng xấu hổ cho một công ty lớn đến từ một đất nước tự do và dân chủ. Vì tiền, bạn đang phản bội chính mình và quê hương vĩ đại của các bạn. TB: Nếu bạn nghĩ mình là người Việt Nam, xin hãy share đến mọi nơi

54.72k views ·

Ngài chủ tịch khuyên người bình tĩnh, nhưng ánh mắt và gương mặt thì buồn buồn. Trước đó, phó chủ tịch nước Vương Đình Huệ đi Mỹ, nói với giới đầu tư là cứ "an tâm đi". Giờ thấy lời ông Huệ có sức ảnh hưởng ghê luôn!

13.43k views ·