@NgocVu73
  • verified_user
·

Biết rồi khổ lắm nói mãi,đã cất công chém,thì chém cho nó đại hoành tráng đi. Hà Nội sẽ đuổi kịp Anh - Mỹ trong vòng 4 năm tới đi. Chém luôn thế đi cho cả Thế Giới ói chơi cho vui. Đm,đầu phân là có thật cả nhà ạ.

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_downchat_bubble
194upvotes
14reminds