@NgocVu73
  • verified_user
·

Face book bị buộc tội khi đã thông đồng vớ Chính Phủ Việt Nam. https://www.buzzfeed.com/meghara/facebook-vietnam-mark-zuckerberg

Get replies from creators like NgocVu73

thumb_upthumb_down
951upvotes