@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Không xin lỗi người dùng là văn hoá bạc bẽo của FB Không coi trọng người dùng, mặc dù hiện nay Việt Nam đứng thứ 7 trong thị trường người dùng FB của các nước trên thế giới Ai bênh FB cứ bênh còn tôi trên góc độ một người làm kinh doanh tôi thấy họ quá coi thường khách hàng của họ là chúng ta rồi http://m.24hphunu.vn/doi-song/facebook-bac-beo-voi-60-trieu-tai-khoan-tai-viet-nam-276079/

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
656upvotes
30reminds