Le Hoai Anh Hal
  • verified_user
@lehoaianhhal

Tin rất buồn sau bài viết của tôi về việc nói FB đã tháo bỏ hoàn toàn trên bản đồ của mình việc thể hiện Trường Sa và Hoàng Sa trong bản đồ Trung Quốc . Các bạn của tôi đã phản hồi lại là họ chỉ mới tháo ra khi bạn truy cập bản đồ Trung quốc với các truy cập từ Việt Nam thôi....See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
1885upvotes
6downvotes
252reminds

More from Le Hoai Anh Hal

Các bạn hãy nhớ nhé

Nói thêm về bò đỏ, dlv: Bạn @PositiveSynergy comment trên bài của tôi: Như tôi đã được cảnh báo, bọn bò đỏ, dlv đã leo lên top 20 Mindser. việc chúng ta sỉ nhục, dislike, công kích đã làm tăng lượng tương tác với chúng, chỉ cần một post về ông Hồ mà chúng đã lọt vào top! SOS:...See more

Người con gái Việt nam Da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín.( Trịnh công Sơn)

More from Le Hoai Anh Hal

Các bạn hãy nhớ nhé

Nói thêm về bò đỏ, dlv: Bạn @PositiveSynergy comment trên bài của tôi: Như tôi đã được cảnh báo, bọn bò đỏ, dlv đã leo lên top 20 Mindser. việc chúng ta sỉ nhục, dislike, công kích đã làm tăng lượng tương tác với chúng, chỉ cần một post về ông Hồ mà chúng đã lọt vào top! SOS:...See more

Người con gái Việt nam Da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín.( Trịnh công Sơn)