Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Hope that young American can understand why the U.S. lost the war in #Vietnam. B-52 Stratofortress, F-100 Super Saber, F-101 Voodoo, F-102 Delta Dagger, F-104 Star Fighter, F-105 Thunderchief, F-4 Fantom II, F-8 Crusader ... etc were all shot down by the Holy weapon in the picture below.

thumb_upthumb_downchat_bubble
390upvotes
1downvote
32reminds

More from Anh Chí

Mình tư vấn cho lão Tập phát: Thay vì rủ liên minh châu Âu lập liên minh chiến với Mỹ, thì lão ấy nên lập liên minh lấy tên là ACXMC Alliance. Trong đó: 1) Đứng đầu chủ soái là Trung Quốc, nick name: Ăn Cướp (toàn mang quân hoặc mang bả đi cướp không à); 2) Kế sau là thằng em...See more

Bạn biết bạn ở Việt Nam khi những kẻ đến phát âm #Twitter, #Facebook còn chưa đúng và tất nhiên chưa biết sử dụng chúng như thế nào nhưng lại có quyền phê chuẩn Luật an ninh mạng còn những người biết sử dụng mạng xã hội thì còn mải tranh cãi giữa việc chỉ sử dụng #Facebook hay sử...See more

Gần một tuần nay, từ khi hoạt động tích cực bên #Minds, giữa cơn bão tranh luận về việc sử dụng #Minds xảy ra bên #Facebook, cá nhân tôi cảm thấy hưng phấn và thư thái hơn khi vào #Minds và nhức đầu, mệt óc hơn khi vào #Facebook. Đấy là cái cảm nhận của cá nhân tôi. Còn câu nói hay cụm từ gây ấn tượng nhất cho tôi đến từ một bạn mới sang #Minds. Câu nói ấy là: - Bên #Minds ít PHỤ HUYNH!

More from Anh Chí

Mình tư vấn cho lão Tập phát: Thay vì rủ liên minh châu Âu lập liên minh chiến với Mỹ, thì lão ấy nên lập liên minh lấy tên là ACXMC Alliance. Trong đó: 1) Đứng đầu chủ soái là Trung Quốc, nick name: Ăn Cướp (toàn mang quân hoặc mang bả đi cướp không à); 2) Kế sau là thằng em...See more

Bạn biết bạn ở Việt Nam khi những kẻ đến phát âm #Twitter, #Facebook còn chưa đúng và tất nhiên chưa biết sử dụng chúng như thế nào nhưng lại có quyền phê chuẩn Luật an ninh mạng còn những người biết sử dụng mạng xã hội thì còn mải tranh cãi giữa việc chỉ sử dụng #Facebook hay sử...See more

Gần một tuần nay, từ khi hoạt động tích cực bên #Minds, giữa cơn bão tranh luận về việc sử dụng #Minds xảy ra bên #Facebook, cá nhân tôi cảm thấy hưng phấn và thư thái hơn khi vào #Minds và nhức đầu, mệt óc hơn khi vào #Facebook. Đấy là cái cảm nhận của cá nhân tôi. Còn câu nói hay cụm từ gây ấn tượng nhất cho tôi đến từ một bạn mới sang #Minds. Câu nói ấy là: - Bên #Minds ít PHỤ HUYNH!