@anonofficialdotcom
  • verified_user
·

Hiện tại mình sẽ không support cấp tick xanh cho bất cứ tài khoản nào liên quan và ủng hộ đến Communist, Dư luận viên hoặc 47 trên Minds. Đơn giản vì mình không thích.

Get replies from creators like Anonymous

thumb_upthumb_downchat_bubble
942upvotes
39reminds