@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Mấy hôm rồi cố gắng viết dăm ba bài nghiêm túc trên Minds, bà con làng Minds vào vote up động viên ầm ầm, mình cảm động quá. Lại nhớ mấy hot Facebooker bạn mình, cũng dạng tổ ngàn like bên đó chứ không phải dạng vừa, giờ chuyển sang Minds này chưa chịu viết những bài có chất...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
1169upvotes
17reminds