Nguyen Lan Thang
  • verified_user
@Nguyenlanthang

Mấy hôm rồi cố gắng viết dăm ba bài nghiêm túc trên Minds, bà con làng Minds vào vote up động viên ầm ầm, mình cảm động quá. Lại nhớ mấy hot Facebooker bạn mình, cũng dạng tổ ngàn like bên đó chứ không phải dạng vừa, giờ chuyển sang Minds này chưa chịu viết những bài có chất...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
1169upvotes
7downvotes
17reminds

More from Nguyen Lan Thang

Trong 3 tháng 6, 7 và 8.2018, ông Đặng Công Huẩn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho ông Nguyễn Minh Mẫn – quyền Vụ trưởng Vụ III làm trưởng đoàn đi thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng nhiều tỉnh thành rải dài từ Hà Nội đến Cần Thơ. Đáng chú ý, theo quyết định phân loại công chức do Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ký, thì ông Mẫn là người “còn hạn chế về năng lực”. http://langmoi.vn/giao-nguoi-bi-han-che-nang-luc-di-thanh-tra-khap-noi/

More from Nguyen Lan Thang

Trong 3 tháng 6, 7 và 8.2018, ông Đặng Công Huẩn – Phó Tổng Thanh tra Chính phủ giao cho ông Nguyễn Minh Mẫn – quyền Vụ trưởng Vụ III làm trưởng đoàn đi thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng nhiều tỉnh thành rải dài từ Hà Nội đến Cần Thơ. Đáng chú ý, theo quyết định phân loại công chức do Tổng Thanh tra Lê Minh Khái ký, thì ông Mẫn là người “còn hạn chế về năng lực”. http://langmoi.vn/giao-nguoi-bi-han-che-nang-luc-di-thanh-tra-khap-noi/