Luật đặc khu chắc sẽ sớm thông qua. Nhà nước và đảng chỉ hoãn binh, rồi đẩy cho một vài con tốt thí như chủ tịch tỉnh Quảng Ninh ra mặt làm đòn bẫy. Và như vậy, cho thấy màn trình diễn này không chỉ đối với dân, mà cả với nội bộ đang rối beng và không hoàn toàn thống nhất về vụ rước TQ vào VN.

1302Upvotes
28Downvotes
74Reminds

More from Khanh Nguyen

13.91k views ·
Anh Dương Ngọc Thái, một người làm việc cho Google mới lên tiếng về Minds, và giới thiệu một mạng xã hội khác là Mastodon. Đọc những gì anh ấy viết, cũng không thuyết phục lắm, đặc biệt khi nói về Facebook và những giải pháp của người dùng đối với nhà mạng này khi bị xóa bài, khóa bài... Điều phân tích của anh Thái, nói về Minds là về kỹ thuật và cách tổ chức là tệ, nhưng không nắm được điều cốt yếu là người Việt qua đó, là để viết mà không bị xóa, khóa... không bị giới tay sai của nhà nước report làm phiền là chính. Khoản này thì Minds hơn hẳn Facebook. Và kêu la, thì có người trả lời nhanh, hơn là làm đơn, đợi duyệt hoặc chịu bị phạt như con nít. Và vấn đề là ở đâu người ta tìm thấy một cộng đồng cùng quan điểm, như nhiều người Việt vẫn ở G+ Wordpress hay Twitter, Tumblr... mà không muốn rời cộng đồng của mình ở đó, dù nhỏ, dù bị chê rằng lựa chọn của mình là "ngu". Nhưng điểm hay của anh Thái, so với những người khác, là giới thiệu được một giải pháp tùy chọn. (Nói thêm : Mình thích cái mới và không bị ám ảnh căn bệnh ai giới thiệu cái gì thì lập tức gắn vào thuyết âm mưu 🙂) Với tinh thần không bị lệ thuộc vào bất kỳ một trang mạng nào, mình cũng sẽ thử vào mastodon để tìm hiểu. Mình cũng kêu gọi ai thích tìm hiểu thì vào thử trang này. Nhưng không có nghĩa là mình bỏ minds hay bỏ facebook. Trên thế giới miễn phí và mời gọi học hỏi, mình không muốn dựa dẫm ý kiến của riêng một ai, để chọn hay bỏ vì ý kiến người khác, chứ không phải của chính mình 🙂 https://mastodon.social/
15.77k views ·

More from Khanh Nguyen

13.91k views ·
Anh Dương Ngọc Thái, một người làm việc cho Google mới lên tiếng về Minds, và giới thiệu một mạng xã hội khác là Mastodon. Đọc những gì anh ấy viết, cũng không thuyết phục lắm, đặc biệt khi nói về Facebook và những giải pháp của người dùng đối với nhà mạng này khi bị xóa bài, khóa bài... Điều phân tích của anh Thái, nói về Minds là về kỹ thuật và cách tổ chức là tệ, nhưng không nắm được điều cốt yếu là người Việt qua đó, là để viết mà không bị xóa, khóa... không bị giới tay sai của nhà nước report làm phiền là chính. Khoản này thì Minds hơn hẳn Facebook. Và kêu la, thì có người trả lời nhanh, hơn là làm đơn, đợi duyệt hoặc chịu bị phạt như con nít. Và vấn đề là ở đâu người ta tìm thấy một cộng đồng cùng quan điểm, như nhiều người Việt vẫn ở G+ Wordpress hay Twitter, Tumblr... mà không muốn rời cộng đồng của mình ở đó, dù nhỏ, dù bị chê rằng lựa chọn của mình là "ngu". Nhưng điểm hay của anh Thái, so với những người khác, là giới thiệu được một giải pháp tùy chọn. (Nói thêm : Mình thích cái mới và không bị ám ảnh căn bệnh ai giới thiệu cái gì thì lập tức gắn vào thuyết âm mưu 🙂) Với tinh thần không bị lệ thuộc vào bất kỳ một trang mạng nào, mình cũng sẽ thử vào mastodon để tìm hiểu. Mình cũng kêu gọi ai thích tìm hiểu thì vào thử trang này. Nhưng không có nghĩa là mình bỏ minds hay bỏ facebook. Trên thế giới miễn phí và mời gọi học hỏi, mình không muốn dựa dẫm ý kiến của riêng một ai, để chọn hay bỏ vì ý kiến người khác, chứ không phải của chính mình 🙂 https://mastodon.social/
15.77k views ·