@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Người con gái Việt nam Da vàng, yêu quê hương như yêu đồng lúa chín.( Trịnh công Sơn)

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
760upvotes
2reminds